Muziektherapie handpan

Effectieve behandelmethode bij autisme (asperger)

Bij autisme is de gevoelswereld lastig te bereiken waardoor contact naar de buitenwereld als moeilijk wordt ervaren. Het is dus zaak deze gevoelswereld binnen te komen omdat hier zich de kern van het probleem bevind.

Met HandPan muziektherapie is dit mogelijk.

Het komt er op neer dat de trillingen van de handpan de frequentie van de emoties aanraakt en deze daarmee erkend. De erkenning(aanraking) van de emoties lossen het trauma op waardoor lichamelijke en psychische klachten afnemen ofwel verdwijnen.

Het contact met de buitenwereld volgt vanzelf als het contact met de binnenwereld is hersteld. Er hoeft dus geen gedrag te worden aangeleerd omdat dit vanzelf volgt uit het herstel van het contact met de gevoelswereld