Quantum Mechanica

Quantum Mechanica is mogelijk het niveau waarop een energetische behandeling plaatsvind.

Het artikel in de Volkskrant “Delftse fysici bewijzen Quantum wazigheid en Einsteins ongelijk” toont aan dat deeltjes op kilometers afstand rechtstreeks met elkaar in verband kunnen staan.
Dit geeft een logische verklaring voor afstandsbehandelingen waarbij de cliënt en therapeut niet in 1 ruimte aanwezig hoeven te zijn.

Tevens laat dit onderzoek zien dat er op dit niveau andere natuurwetten gelden dan in de klassieke natuurkunde.

Dit geeft een eerste richting aan de wetenschappelijke onderbouwing van energetische therapie waarbij energetisch wellicht gelijk staat aan Quantum.

Aan de hand hier van zouden we een nieuwe term kunnen gaan gebruiken: Quantum therapie
Een verzamelnaam voor alle therapieën die op Quantum niveau werken.